Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Phố Là

Địa chỉ: Thôn Chúng Trải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Hà Thị Luân
Điện thoại: 02193501404

Email: