Kính thưa các vị đại biểu khách quí! Kính thưa các thầy cô giáo!

Tháng Ba 19, 2016 9:22 sáng

Xã hội ta, nhân dân ta không thể nào quên một ngày của tháng 11 đã trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo – ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong năm học vừa qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song với quan tâm động viên về cả tính thần lẫn vật chất của các đ/c Lãnh đạo huyện Đồng Văn  và các cấp, chính quyền đại phương, chất lượng giáo dục của nhà trường đã không ngừng từng bước được nâng cao. Để thể hiện sự quan tâm và động viên sâu sắc của HU – UBND – HĐND huyện  đối với tập thể sư phạm nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu

 Cho phép tôi đượ t hay                    3

mặt 59 cán bộ, giáo viên chân thành cám ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí chúng tôi xin hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng Tập sư phạm vững mạnh cung nhau quyết tâm  phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do ngành và địa phương đề